Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Grond- en pandenbeleid

Elke gemeente zoekt naar mogelijkheden om een coherent grond- en pandenbeleid te voeren.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt alvast een goede basis om dit beleid concreet vorm te geven.
Met de invoering van het decreet grond- en pandenbeleid in 2009 kregen de gemeenten bijkomende mogelijkheden om werk te maken van betaalbare woningen.
Naast een samenwerking met private ontwikkelaars, zijn ook de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor prioritaire partners.