Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die je terugvindt in de Vlaamse Wooncode.

Maar niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar evenzeer onze woonomgeving. Daarom gaat de aandacht niet alleen naar een gezonde en veilige woning, maar ook naar leegstaande of verwaarloosde panden die de leefomgeving negatief beïnvloeden.

Woonpunt ondersteunt de gemeenten bij het opmaken en opvolgen van het leegstandsregister, geeft technisch advies voor het verbeteren van de kwaliteit van de woning en voert kwaliteitscontroles uit in huurwoningen op vraag van de huurder. Zowel eigenaars als huurders krijgen begeleiding met het oog op een verhoging van de woonkwaliteit en het aanbod op de woningmarkt.