Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Lokaal woonoverleg

De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van het woonbeleid. Hiervoor werkt de gemeente samen met andere diensten.

  • de gemeente: kwaliteitsbewaking van het woningpatrimonium (premies, krotbestrijding, leegstandsbestrijding)
  • het OCMW: ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt (kansarmen, daklozen, politiek vluchtelingen, …)
  • Woonpunt: initiatieven op het vlak van wonen in de gemeenten (woonwinkel, maatregelen woningkwaliteit en bestrijding leegstand, woonbeleid,…)
  • de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM): verhuur en verkoop van sociale woningen
  • Sociaal Verhuurkantoor Woondienst JOGI: huren van particuliere woningen en doorverhuren als sociale woning
  • Wonen West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen als adviseur

Deze partners bespreken de initiatieven op vlak van wonen in het lokaal woonoverleg. Het lokaal woonoverleg komt 2 tot 4 maal per jaar samen.