Naar inhoud

Nieuws

Vlaamse energiepremies 2017

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
.
Met een hervorming van de energiepremies wil de Vlaamse Regering eigenaars en verhuurders van bestaande woningen en appartementen aanmoedigen om in te zetten op meer energie-efficiëntie. Netbeheerders Infrax en Eandis zetten vanaf 1 januari 2017 hier mee de schouders onder.

Individuele energiepremies

Infrax en Eandis behouden de bestaande premies voor de woningen die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of die een stedenbouwkundige vergunning hebben die dateert van vóór die datum.  In een aantal gevallen worden de voorwaarden uitgebreid.  Vanaf 1 januari 2017 komen volgende werken in aanmerking voor een energiepremie als ze voldoen aan de voorwaarden:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Buitenmuurisolatie via de buitenzijde, de spouw of de binnenzijde (nieuw)
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers)

De combinatiepremie raamvervanging en muurisolatie werd stopgezet.  Er is wel een overgangsmaatregel als reeds 1 onderdeel in 2016 werd uitgevoerd en gefactureerd.

 

De totaalrenovatiebonus of BENO-pass

Nieuw vanaf 2017 is de totaalrenovatiebonus of de BENO-pass voor bestaande woningen.  Op die manier wil de Vlaamse Regering meerdere energiebesparende ingrepen stimuleren.  Concreet moet je binnen een periode van vijf jaar minstens 3 investeringen uitvoeren uit onderstaande lijst:

 • dak- of zoldervloerisolatie van minstens 30 m²
 • muurisolatie (spouw, buitenkant of binnenkant) met een oppervlakte van minstens 30 m²
 • vloerisolatie met een oppervlakte van minstens 30 m²
 • nieuwe beglazing voor een oppervlakte van minstens 5 m²
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem

Investeer je binnen de vijf jaar in 3 van de 7 hogervermelde investeringen en je voldoet aan alle voorwaarden, dan krijg je een renovatiebonus van 1 250 euro van de netbeheerder.  Per bijkomende investering bekom je een volgende bonus. Wanneer je in alle 7 hogervermelde renovaties en/of technieken investeert, dan bedraagt de totale bonus 4 750 euro.

 

Voor meer info kun je terecht bij jouw netbeheerder.

Datum van het bericht: dinsdag 17 januari 2017
Alle nieuws