Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Ongeschikt onbewoonbaar

Vertoont je huurwoning kwaliteitsproblemen? Kom langs bij Woonpunt. Je kan een kwaliteitsonderzoek van de woning aanvragen.

Als eigenaar kan je ook terecht bij Woonpunt voor technisch advies om de woning conform de kwaliteitsnormen te maken.

 

Vlaamse wooncode

Iedere woning in Vlaanderen moet voldoen aan minimale kwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. De woning moet basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Als de woning niet voldoet, kan die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Als eigenaar betaal je jaarlijks een heffing. 

Ongeschikt? 

Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning, kan deze ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester. Voorbeelden van gebreken zijn: vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting,...

Onbewoonbaar?

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid (ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging), kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester.  

 

Meer informatie over woningkwaliteit?