Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Statuten Woonpunt

Woonpunt is een interlokale vereniging met als leden Stad Gistel, Gemeente Ichtegem, Stad Oudenburg, OCMW Gistel, OCMW Ichtegem, OCMW Oudenburg en de OCMW-vereniging Woondienst JOGI. De overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale vereniging Woonpunt is ondertekend op 29 juni 2009. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door het beheerscomité op 14 december 2009.