Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Woonpunt - subsidiërende overheden

Wonen-Vlaanderen

De interlokale vereniging Woonpunt heeft als doel het samenwerken op het vlak van wonen door onder meer het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, het organiseren van lokaal woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger, en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving in elk van de deelnemende gemeenten.

Hiervoor wordt Woonpunt als intergemeentelijke samenwerking (IGS) Wonen gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Woonpunt kreeg de eerste drie jaar ook een impulssubsidie van de Provincie West-Vlaanderen.