Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Woonplan

Wat is een woonplan?

De Vlaamse Wooncode reikt het woonplan aan als een beleidsinstrument voor de gemeenten. Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijke beleidsdocument waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven.

De gemeenten moeten de initiatieven op elkaar afstemmen van alle actoren die zich op lokaal niveau bezig houden met wonen. Om deze regisseursrol uit te bouwen wordt eerst een duidelijk beeld gevormd over de bestaande situatie. Op basis van een omgevingsanalyse wordt nagegaan waar de mogelijkheden en knelpunten zitten. Na het afbakenen van de doelstellingen wordt een actieprogramma opgesteld. Onder andere het lokaal woonoverleg heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk woonplan.

Waarom een woonplan?

Wonen en de woonomgeving hebben een heel grote invloed op ons welzijn. Menswaardig wonen is dan ook een basisrecht. Een woonplan laat de gemeente toe om doordacht en integrerend invulling te geven aan dit basisrecht en om een toekomstvisie en acties te formuleren op het vlak van het lokale woonbeleid.