Leegstand en tweede verblijven

Leegstand

Wanneer een woning langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is, wordt deze opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister. Dit geldt ook voor een gebouw waarvan de de totale oppervlakte voor minstens 50% leegstaat of niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw. 

De gemeente heft een belasting op de woning of het gebouw bij opname op het leegstandsregister. In bepaalde gevallen kan de belastingplichtige een vrijstelling van de heffing verkrijgen. Op de website van de gemeente kun je het reglement terugvinden. 

De woning of het gebouw wordt geschrapt uit het leegstandsregister na 6 maand bewoning, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de technisch adviseur van Woonpunt. 

Tweede verblijf

De gemeente heft een jaarlijkse belasting op woningen die gebruikt worden als tweede verblijf. Op de website van de betreffende gemeente kun je dit reglement ook terugvinden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de technisch adviseur van Woonpunt. 

Naar top