Ongeschikt / onbewoonbaar

Als je meent dat je huurwoning (ernstige) gebreken vertoont, informeer dan in eerste instantie de verhuurder. We raden aan om dit schriftelijk (mail of aangetekend schrijven) te doen, en zo de verhuurder te vragen om de nodige herstellingen uit te voeren. 

Reageert de verhuurder niet op je schrijven? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente en een woningonderzoek aanvragen. Op de website van Vlaanderen vind je meer info over de procedure terug. 

Tijdens het woningonderzoek wordt de woningkwaliteit onderzocht en afgetoetst aan de Vlaamse Codex Wonen 2021. Naargelang de ernst van het gebrek wordt dit gequoteerd in categorie I, II of III waarbij gebreken in categorie III het zwaarst doorwegen. Vanaf 1 gebrek in categorie II of III wordt een procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring opgestart. De verhuurder krijgt eerst de kans op de gebreken op te lossen binnen een bepaalde periode. Als dit niet lukt, kan de burgemeester het besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid nemen. 

Neem contact op met Woonpunt voor meer info, of kom langs op één van onze open loketten. 

Naar top