Verwaarlozing

De inventarisatie van verwaarloosde woningen, gebouwen en/of terreinen is een bevoegdheid van de gemeenten. Wanneer een gebouw, woning of terrein ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst en dakgoten kan deze als verwaarloosd beschouwd worden. Bij terreinen gaat het vooral om overwoekering en sluikstorten. 

De ernst van verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Als het pand voldoende punten scoort op dit verslag wordt deze opgenomen op het register van verwaarlozing. 

Na 12 maand opname op het register heft de gemeente een belasting op deze panden/gronden. Met deze belasting willen de gemeenten de verloedering in het straatbeeld tegengaan. In bepaalde gevallen kan je worden vrijgesteld van de belasting. 

Voor meer info, neem contact op met de technisch adviseur van Woonpunt. 

Naar top