Documenten aanvraag Mijn VerbouwPremie

NODIGE DOCUMENTEN VOOR DE AANVRAAG VAN DE MIJN VERBOUWPREMIE

 

 1. Uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting

 

U kunt uw meest recente aanslagbiljet op papier gekregen hebben, maar u kunt dit ook steeds digitaal raadplegen.

Dit document is nodig om aan de hand van uw gezamenlijk belastbaar inkomen te bepalen of u in de laagste, middelste of hoogst inkomenscategorie zit.

HOE DIGITAAL RAADPLEGEN?

 • Digitaal aanmelden op: MyMinfin
 • Log in ‘op je eigen naam’.
 • Kijk bij ‘MIJN DOCUMENTEN’ en kies het meest recente document met als naam ‘Aanslagbiljet’. 

 


 

2)  Facturen, voorschotfacturen en offertes

 

AANDACHTSPUNTEN:

 • De datum van een eventuele voorschotfactuur geldt als referentiedatum.
  • U heeft dus 24 maanden (of 2 jaar) de tijd vanaf die datum om uw Mijn Verbouwpremie aan te vragen
 • Het werfadres en het facturatieadres moet duidelijk op de factuur vermeld staan.
 • Vraag een voldoende gedetailleerde factuur.
  • Voorbeeld: Werd de vloerisolatie geplaatst door dezelfde aannemer die de deur uitplakte?
   • Vraag om deze werken op te splitsen op de factuur zodat het bedrag van de vloerisolatie duidelijk terug te vinden is.
  • Komen de facturen overeen met de aannemersattesten (zie verder)?
   • Voorbeeld: Er werd asbest verwijderd door een dakwerker.
    • Op de factuur: Verwijderen van oude materialen.
    • Op het aannemersattest: Verwijderen van asbesthoudend dakoppervlak.
     → Kans op weigering van de Mijn Verbouwpremie: Vraag het op dezelfde manier te formuleren op de factuur.

 


 

3)  Uw identiteitskaart met gekende pincode

 

Doet u zelf de aanvraag thuis of komt u langs bij ons op het loket?

Er zal altijd met uw identiteitsgegevens moeten worden ingelogd.
Kent u uw pincode niet? Vraag dan een nieuwe aan bij uw gemeente- of stadhuis.

Inloggen voor de Mijn Verbouwpremie kan zowel door uw identiteitskaart in te lezen, maar ook via de Itsme-app.

  

 


4)  Attesten voor de aannemer

 

Een attest van de aannemer is van toepassing bij volgende werken:

 1. Asbestverwijdering in combinatie met isolatie van dak- en/of buitenmuur.
 2. Buitenmuurisolatie.
 3. Dak- of zoldervloerisolatie.
 4. Kelder- of vloerisolatie.
 5. Ramen en deuren.
 6. Zonneboiler.
 7. Warmtepompboiler.
 8. Warmtepomp woongebouw.
 9. Warmtepomp niet-woongebouw.
 10. Gascondensatieketel.

De correcte attesten zijn terug te vinden via deze link: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/attesten-voor-de-aannemer

 


 

5) De EAN-code van de elektriciteitsfactuur

 

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met het cijfer 54. U kunt dit terugvinden op alle facturen van uw energieleverancier, op de offerte voor een nieuwe aansluiting en op de sticker op uw meterkast.

Aan de hand van de ingegeven EAN-code wordt het adres gecontroleerd.

LET OP: de EAN-code die op de gasfactuur staat kan NIET gebruikt worden voor de aanvraag van de Mijn Verbouwpremie.

 


 

6)  Een keuringsattest

 

Een keuringsattest wordt enkel opgevraagd bij de plaatsing van een nieuwe centraleverwarmingsketel (CV-ketel) of bij het vernieuwen van de elektriciteit.

Dit kan afgeleverd worden door een bevoegde aannemer of door een externe keurfirma.

Het keuringsrapport voor een nieuwe CV-ketel bestaat uit het attest van de keuring en het verbrandingsattest.

Het keuringsattest van de elektrische installatie dat:

 • dateert van voor de aanvraagdatum
 • dateert van na de elektriciteitswerken
 • aangeeft dat de elektrische installatie conform het AREI is

Dit een een blanco voorbeeld van een keuringsattest voor de CV-ketel

Dit is een blanco voorbeeld van een verbrandingsattest van de CV-ketel.

 


 

7) Foto’s

 

VERPLICHT

Er moeten gedateerde foto’s worden toegevoegd om de aanvraag van de Mijn Verbouwpremie te kunnen versturen voor (een) nieuwe:

 • ramen/beglazing
 • zonneboiler 

    Wat moet er op de foto voor de nieuwe ramen/beglazing?
      Bij het plaatsen van nieuwe ramen/beglazing wordt een foto gevraagd van elke gevel waar nieuwe
      ramen/beglazing werd geplaatst. Dus geen foto van elk raam afzonderlijk, wel van elke gevel.
      Dit van zowel voor als na de werken (dus met de oude en de nieuwe ramen).

    Wat moet er op de foto voor de nieuwe zonneboiler?
      De zonnecollectoren, waarbij het gebouw ook zichtbaar is.

VRIJBLIJVEND

Er kunnen foto’s worden toegevoegd bij de aanvraag van de Mijn Verbouwpremie voor een nieuwe:

 • gasketel
 • warmtepomp

 


 

8) Het europees productlabel

 

Enkel indien u een nieuwe CV-ketelwarmtepompwarmtepompboiler of zonneboiler plaatste, is een europees productlabel of energielabel noodzakelijk om de Mijn Verbouwpremie te kunnen aanvragen.

Dit document zou u moeten vinden tussen de papieren van uw toestel ofwel werd het op uw toestel gekleefd.

 


 

9) Uw rekeningnummer

 

In de aanvraag van de Mijn Vebouwpremie moet het rekeningnummer worden genoteerd waarop u de premie wenst te ontvangen.

 

 

Naar top