Beleidsprioriteiten

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Met het lokaal woonbeleid wordt er ingezet op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:

Beleidsprioriteit 1 : De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden

Beleidsprioriteit 2 : De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Beleidsprioriteit 3 : De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Naar top