Het Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Gepubliceerd op  vrijdag 21 jun 2024 om 10:47 uur

Het Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

Dit is 5 jaar geldig in ons werkingsgebied helemaal gratis en zorgt ervoor dat u als verhuurder beter beschermd bent in het kader van de huurwetgeving. Duiken er tijdens de huurovereenkomst gebreken op aan de woning? Dan staat u als verhuurder sterker als u over een geldig conformiteitsattest beschikt.

Woonpunt adviseert u ook over de Vlaamse Codex Wonen 2021, mochten er toch gebreken vastgesteld worden.

Neem gerust contact op met onze technisch adviseur op het nummer 059 34 22 71 voor de aanvraag van een conformiteitsattest of voor meer info rond woningkwaliteit.

Thema's

Naar top