Ontstaan intergemeentelijke samenwerking

De Vlaamse Codex Wonen kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Kleinere gemeenten hebben vaak onvoldoende slagkracht om dit waar te maken. Het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst krijgt meer slaagkansen wanneer dit intergemeentelijk wordt opgezet.

In 2009 werd met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, de intergemeentelijke samenwerking (IGS) Woonpunt opgestart tussen de gemeenten Gistel, Ichtegem en Oudenburg.

De eerste projectperiode, februari 2010 tot januari 2013, werd positief geƫvalueerd en de verlengingsaanvraag voor een tweede projectperiode (januari 2013 tot januari 2016) werd dan ook goedgekeurd. Nadien werd goedkeuring gegeven voor projectperiode 3 (1 februari 2016 - 31 januari 2019).

Op 1 september 2017 werd de gemeente Jabbeke ook betrokken bij de samenwerking via een dienstverleningsovereenkomst. Vanaf 1 februari 2019 traden ze toe tot de intergemeentelijke samenwerking en werd er met de vier gemeenten (Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg) een nieuwe subsidieperiode ingegaan.

De huidige goedgekeurde subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.

Naar top